เกม : Special Force TH
สถานะ : พร้อมใช้งาน
ราคาเช่า
ราคา เวลา
10 Credit 6 ชั่วโมง
20 Credit 1 วัน
50 Credit 3 วัน
70 Credit 7 วัน
150 Credit 15 วัน
300 Credit 30 วัน
99999 Credit ถาวร
ฟังก์ชั่นของโปรแกรม
Review Link : คลิปตัวอย่างโปร คลิก!!

- แสดงเป้ากลางจอ
- สดงกรอบผู้เล่น
- แสดงโครงกระดูก
- แสดงหลอดเลือด
- แสดงอาวุธผู้เล่น
- แสดงเระยะห่าง
- แสดงเปอร์เซ้นเลือด
- แสดงอาวุธผู้เล่น
- แสดงเส้นทางผู้เล่น
- แสดงระเบิด
- ตั้งค่ามองผู้เล่น
- ล็อกเป้า
- ตั้งค่าล็อค
- แสดงขอบเขต
- ระดับล็อก
- ตั้งปุ่มล็อก
- ออโต้เคจั้ม
- ลดแรงดีด
- HACKEXP
- ยิงรัว
- ยิงแรง
- วิ่งไว
- ก็อปปี้ปืน [G]
- ปิดควัน
- ปิดแฟช
รูปตัวอย่าง