เกม : Point Blank VIP
สถานะ : กำลังพัฒนา
ราคาเช่า
ราคา เวลา
10 Credit 6 ชั่วโมง
20 Credit 1 วัน
50 Credit 3 วัน
90 Credit 7 วัน
150 Credit 15 วัน
300 Credit 30 วัน
99999 Credit ถาวร
ฟังก์ชั่นของโปรแกรม
Review Link : คลิปตัวอย่างโปร คลิก!!

- Wallhack = มองสี
- ESP Bone Players = แสดงโครงสร้างตัวละคร
- ESP Box Players = แสดงกรอบรอบตัว
- ESP Line Players = แสดงเส้นทาง
- ESP Name Players = แสดงชื่อผู้เล่น
- ESP Health Players = แสดงเลือดผู้เล่น
- ESP Healthbar Players = แสดงหลอดเลือดผู้
- ESP EnemyOnly Players = แสดงชื่อผู้เฉพาะทีม
- No Recoil = ลดแรงดีด
- Aimbot = ล็อคเป้า
- ถ่ายภาพหน้าจอไม่เห็นโปร
รูปตัวอย่าง