เกม : World war 3
สถานะ : ปิดปรับปรุง
ราคาเช่า
ราคา เวลา
20 Credit 6 ชั่วโมง
40 Credit 1 วัน
100 Credit 3 วัน
300 Credit 7 วัน
500 Credit 15 วัน
750 Credit 30 วัน
99999 Credit ถาวร
ฟังก์ชั่นของโปรแกรม
Review Link : คลิปตัวอย่างโปร คลิก!!

- มองกรอบ
- โครงกระดูด
- แสดงเลือด
- เส้นนำทาง
- ระยะทาง
- ล็อกเป้า
- ตำแหน่งล็อก
- กันถ่ายจอ
รูปตัวอย่าง