เกม : Polygon
สถานะ : พร้อมใช้งาน
ราคาเช่า
ราคา เวลา
10 Credit 6 ชั่วโมง
20 Credit 1 วัน
50 Credit 3 วัน
150 Credit 7 วัน
250 Credit 15 วัน
350 Credit 30 วัน
9999 Credit ถาวร
ฟังก์ชั่นของโปรแกรม
Review Link : คลิปตัวอย่างโปร คลิก!!

- มองกรอบ
- โครงกระดูด
- แสดงเลือด
- เส้นนำทาง
- ระยะทาง
- ล็อกเป้า
- ตำแหน่งล็อก
- กันถ่ายจอ


โปรแกรมรองรับ WINDOWS 10-11
รูปตัวอย่าง